Przejdź do treści

Konsultacje społeczne "Projektu Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 2030"

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 2030

 

Szanowni Państwo,

 

trwają prace nad przygotowaniem jednego z najważniejszych dokumentów dla funkcjonowania naszej Gminy - Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 2030. Dokument ma określić pożądane i możliwe kierunki rozwoju, planowane działania oraz wskazać mocne i słabe strony funkcjonowania gminy. Działamy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także zgodnie z harmonogramem przyjętym Uchwałą nr XXIX/185/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 lutego 2021 r. 

Od 1.10.2021 r. do 4.11.2021 r. trwać będą konsultacje społeczne dotyczące opracowanego projektu Strategii. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nim i wyrażenia swojej opinii. Zbieranie uwag odbywać się będzie za pomocą formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem Strategii na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i opinie należy przesyłać w terminie do 4.11.2021 r. (liczy się data wpływu) do Urzędu Gminy w wersji papierowej lub na adres e-mail: urzad@lewin-klodzki.pl.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie.

 

Joanna Klimek-Szymanowicz

Wójt Gminy Lewin Kłodzki

 

 

Projekt Strategii Rozwoju wraz z formularzem zgłaszania uwag.