Przejdź do treści

Oświata

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim

Dyrektor: Justyna Szełęga

ul. Kościelna 1
57-343 Lewin Kłodzki
https://zsplewinklodzki.edupage.org/