Przejdź do treści

Przebudowa drogi na terenie gminy Lewin Kłodzki na odcinkach Lewin Kłodzki – Jawornica – Zimne Wody

Realizacja zadania pn:

„Przebudowa drogi na terenie gminy Lewin Kłodzki” na odcinkach Lewin Kłodzki – Jawornica – Zimne Wody o łącznej długości 2 km obejmuje swym zakresem roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, korytowanie, przebudowy przepustów, ułożenie odwodnienia liniowego, wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni jezdni, wymianę balustrad mostowych, uzupełnienie poboczy gruntowych oraz odmulenie i profilowanie rowów

Wartość zadania: 1 778 124,02 zł

Dofinansowanie: 1 774 463,86 zł

Okres realizacji  90 dni od podpisania umowy tj. od dnia 31.08.2021 r.

Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze wsparcia przeznaczonego dla gmin górskich.

 

Tablica Drogi