Konsultacje społeczne "Projektu Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 2030"

Domyślna grafika

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 2030

 

Szanowni Państwo,

 

trwają prace nad przygotowaniem jednego z najważniejszych dokumentów dla funkcjonowania naszej Gminy - Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 2030. Dokument ma określić pożądane i możliwe kierunki rozwoju, planowane działania oraz wskazać mocne i słabe strony funkcjonowania gminy. Działamy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także zgodnie z harmonogramem przyjętym Uchwałą nr XXIX/185/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 lutego 2021 r. 

Od 1.10.2021 r. do 4.11.2021 r. trwać będą konsultacje społeczne dotyczące opracowanego projektu Strategii. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nim i wyrażenia swojej opinii. Zbieranie uwag odbywać się będzie za pomocą formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem Strategii na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i opinie należy przesyłać w terminie do 4.11.2021 r. (liczy się data wpływu) do Urzędu Gminy w wersji papierowej lub na adres e-mail: urzad@lewin-klodzki.pl.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie.

 

Joanna Klimek-Szymanowicz

Wójt Gminy Lewin Kłodzki

 

 

Projekt Strategii Rozwoju wraz z formularzem zgłaszania uwag.


Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/samorzad-konsultacje-spoleczne/791-konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy