Przejdź do treści

Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
„Przekraczamy granice”


Tytuł projektu:
„Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki”
Beneficjenci projektu:
Partner wiodący: Kraj Královéhradecki
Partnerzy projektu: Gmina Lewin Kłodzki
Powiat Kłodzki
Zarząd i Utrzymanie Dróg Kraju Kraj Královéhradeckiego

Projekt realizowany w latach 2011-2012

Wartość inwestycji w Lewinie Kłodzkim wyniosła 4.350.302 zł, w tym wartość projektu Powiatu Kłodzkiego: 3.837.458,66 zł, wartość projektu Gminy Lewin Kłodzki: 512.843,34 zł.
Opis projektu:
W ramach projektu po stronie polskiej wykonana została modernizacja drogi powiatowej prowadzącej z Lewina Kłodzkiego do przejścia granicznego Lewin Kłodzki – Olešnice w Górach Orlickich na odcinku ok. 4 km oraz oświetlenie drogi na odcinku od ul. Lasek Miejski w Lewinie Kłodzkim do przejścia granicznego Lewin Kłodzki – Olešnice w Górach Orlickich, po stronie czeskiej natomiast wykonana została rekonstrukcja części drogi przez Kraj Královéhradecki.
Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu dróg w bezpośrednim obszarze przygranicznym oraz podniesienia atrakcyjności tego obszaru dla jego mieszkańców, inwestorów oraz turystów.

Olesnice

Olesnice