Przejdź do treści

Ankieta

logo UE oraz logo fundusze europejskie

Herb Lewin Kłodzki

Szanowni Państwo,
celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni gminnych oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze, w związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016 - 2022.
Dokument ten odgrywać będzie bardzo ważną rolę w nowym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie gminy.

Po wypełnieniu ankiety prosimy o kliknięcie przycisku „prześlij", lub w przypadku wersji papierowej o złożenie jej w miejscu jej pobrania. Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców gminy, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu programu w zakresie jej celów i priorytetów.

Termin zbierania ankiet upływa 22 maja 2016 r.

Ankieta ma charakter anonimowy.
Prosimy o odpowiedź na każde pytanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Pełny tekst ankiety z linku poniżej:

http://eboi.lewin-klodzki.pl/ankieta