Przejdź do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dańczów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki