Przejdź do treści

Raport o stanie Gminy Lewin Kłodzki za 2021 rok

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.