Przejdź do treści

Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku Lewina Kłodzkiego – zagospodarowanie Placu T. Kościuszki