Przejdź do treści

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z uwzględnieniem terenów zielonych oraz miejsc postojowych