Przejdź do treści

Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim I etap – BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowita wartość projektu: 208.243,51 zł brutto

Projekt dofinansowany ze środków:

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości: 135.442,00 zł
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych w wysokości 72.600,00 zł

Projekt dotyczył remontu istniejącego boiska piłkarskiego poprzez wymianę nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z poliuretanu w obrysie boiska wielofunkcyjnego dla gier zespołowych oraz odnowienie drenażu. Boisko wielofunkcyjne usytuowane zostało w poprzek istniejącego boiska piłkarskiego w części bliższej hali sportowej.
Boisko przeznaczone jest do gier zespołowych: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka.
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego – 540 m².
Urządzenia sportowe boiska:
Zestaw do siatkówki – 1 kpl.
Bramka kratowa z koszem – 2 szt.
Piłkochwyty – 98 mb
Gmina Lewin Kłodzki wykonała także oświetlenie boiska o wartości 22.796,30 zł.

Szkoła