Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 23/5, nr 51 obręb Kocioł, gmina Lewin Kłodzki

Domyślna grafika

Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/tablica-ogloszen-wykazy-rok-2024/1033-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-lewin