Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży - lokal niemieszkalny ul. Fryderyka Chopina 10/5 Lewin Kłodzki

Domyślna grafika

Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/tablica-ogloszen-wykazy-rok-2024/1031-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-lewin