Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki - lokal niemieszkalny Plac Tadeusza Kościuszki 14/6 Lewin Kłodzki

Domyślna grafika

Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/tablica-ogloszen-ogloszenia-o-przetargach-rok-2024/1040-wojt-gminy-lewin-klodzki-oglasza-ii