Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej

Domyślna grafika

Logo

Gmina Lewin Kłodzki informuje o pozyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej” w ramach

Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”,

Działania nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”,

Poddziałania nr  7.1.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

nr projektu RPDS.07.01.01-02-0105/16.

 

W ramach projektu będą wykonane prace obejmujące:

1) wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w szybie samonośnym,

2) adaptacja poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej,

3) dostosowanie obiektu do przepisów p.poż. (wykonanie instalacji oddymiającej oraz hydrantowej),

4) przebudowa toalet na II piętrze budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych,

5) remont sali gimnastycznej (hali sportowej),

6) wymiana instalacji elektrycznej (instalacja dzwonkowa, gniazdkowa, instalacja monitoringu, domofony, pomiary elektryczne),

7) przebudowa schodów zewnętrznych,

8) wyposażenie pracowni cyfrowej w meble oraz sprzęt komputerowy,

9) wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w meble i pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu:  1.482.672,14 zł

Dofinansowanie: 1.194.356,64 zł

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.01-02-0105/16-00 została zawarta w dniu 31 marca 2017 roku.

  

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”

 

 

Zadanie pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją i zakupem wyposażenia poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz cyfrowej” dofinansowano ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź w wysokości 50.000,00 zł w ramach Umowy nr 100/F/2017 z 28 kwietnia 2017 r.

Logo

 


Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/samorzad-inwestycje-inwestycje-2018/728-przebudowa-budynku-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w