Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Wodna, Liczyrzepy i Graniczna w Lewinie Kłodzkim

Domyślna grafika

DOFINANSOWANIE DRÓG GMINNYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020

Logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Gmina Lewin Kłodzki podpisała  umowę o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, pod nazwą:

Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Wodna, Liczyrzepy i Graniczna w Lewinie Kłodzkim.

Celem operacji jest poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej dróg gminnych przy ul. Wodnej, Liczyrzepy i Granicznej w Lewinie Kłodzkim poprzez przebudowę tych dróg, co wpłynie na podniesienie ich standardu.

Przebudowa dróg zakłada przebudowę pasów drogowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

W wyniku realizacji projektu zostaną przebudowane drogi gminne o długości łącznie 1,186 km.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.185.983,17  zł w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" - 63,63% stanowi kwotę 754.640,00 zł.

Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 31 października 2017r.

ul. Wodna

ul. Wodna

ul. Wodna

ul. Wodna

ul. Liczyrzepy

ul. Liczyrzepy

ul. Liczyrzepy

ul. Liczyrzepy

ul. Graniczna

ul. Graniczna

ul. Graniczna

ul. Graniczna


Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/samorzad-inwestycje-inwestycje-2017/722-przebudowa-drog-gminnych-wraz-z-budowa-oswietlenia