Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Lewinie Kłodzkim

Domyślna grafika

DOFINANSOWANIE DRÓG GMINNYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020

Logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Gmina Lewin Kłodzki podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Lewinie Kłodzkim.

Celem operacji jest poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej drogi gminnej przy ul. Kwiatowej w Lewinie Kłodzkim poprzez przebudowę tej drogi, co wpłynie na podniesienie jej standardu.

Przebudowa drogi zakłada przebudowę pasa drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowana droga gminna o długości 0,233 km.

Całkowita wartość projektu wynosi 318.124,25  zł w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" - 63,63% stanowi kwotę 202.422,00 zł.

Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 31 października 2017r.

Kwiatowa

ul. Kwiatowa

ul. Kwiatowa

ul. Kwiatowa


Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/samorzad-inwestycje-inwestycje-2017/721-przebudowa-drogi-gminnej-wraz-z-budowa-oswietlenia