Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeleniów

Domyślna grafika

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Tytuł projektu:
„Budowa kolektorów sanitarnych w Jeleniowie”
Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Dofinansowanie projektu:
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 2.219.656,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości:
dotacja 912 400,00 zł
pożyczka 414 000,00 zł
Okres realizacji projektu (lata): 2010-2011
Opis projektu:
Projekt dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeleniów. Na terenie Jeleniowa przewidziano dwa ciągi kanalizacyjne położone po obu stronach drogi krajowej i potoku Klikawa.
Do budowy kanałów sanitarnych wykorzystano rury kanalizacyjne kamionkowe kielichowe, obustronnie glazurowane DN150 i rury DN200 wewnętrznie glazurowane.
Przyłącza natomiast wykonano z rur PVC PN6 DN150 mm.
Długość wybudowanej kanalizacji wynosi 9 779,00 mb.

Jeleniów


Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/samorzad-inwestycje-inwestycje-2011/702-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci