Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Kocioł

Domyślna grafika

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
„Przekraczamy granice”

Tytuł projektu:
„Polepszenie stanu środowiska naturalnego w gminach Lewin Kłodzki i Olešnice v Orlických horach”.
Beneficjenci projektu:
Partner Wiodący: Gmina Lewin Kłodzki
Partner projektu: Gmina Olesnice w Orlickich horach
Wartość inwestycji Gminy Lewin Kłodzki wyniosła: 3.237.716,00 zł
Projekt realizowany w latach 2009-2010
W wyniku realizacji projektu po polskiej stronie została wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna do miejscowości Kocioł wraz z pompownią wody, a po stronie czeskiej zrekultywowano składowisko odpadów w Olešnicy v Orlických horách.
Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 2984,22 mb.
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 2897,86 mb.
Objętość zmodernizowanego składowiska odpadów – 2270 m³.
W wyniku realizacji projektu został osiągnięty główny cel projektu dotyczący poprawy jakości środowiska naturalnego na polsko-czeskim pograniczu poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w przygranicznej miejscowości Kocioł oraz rekultywację składowiska odpadów w Olesnicy w Orlickich horach.

Kocioł

Kocioł

 


Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/samorzad-inwestycje-inwestycje-2010/699-budowa-sieci-wodociagowej-i-kanalizacyjnej-do