Inwestycje 2020

Domyślna grafika

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim” mająca na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Lewin Kłodzki ul. Graniczna i Kwiatowa poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przepompownią wody współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji to:

  • budowa sieci wodociągowej o długości 0,738 km
  • budowa sieci kanalizacyjnej o długości 0,755 km

Beneficjent: Gmina Lewin Kłodzki

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-65150-UM0100144/19 z dnia 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 872.715,84 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 451.756,00 zł


Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/inwestycje/635-inwestycje-2020