Opieka zdrowotna

Domyślna grafika

Pogotowie ratunkowe

Tel. 999 lub 112

Niepubliczny ZOZ „Eskulap” Sp. z o.o.

Filia Lewin Kłodzki
ul. Graniczna 7
57-343 Lewin Kłodzki
Tel. 74 8698 462


Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/dla-mieszkanca/572-opieka-zdrowotna