Warsztaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. "Na Bursztynowym Szlaku" w ramach projektu "Bliska Przestrzeń"

W dniu 6 maja 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. „Na Bursztynowym Szlaku” w Lewinie Kłodzkim odbyły się warsztaty dla uczniów klasy VIII poświęcone planowaniu przestrzeni, zachowaniu krajobrazu i walorów przyrodniczo-kulturowych gminy.

Głównym założeniem warsztatów było uświadomienie, że planowanie przestrzenne ma wpływ na rozwój gminy oraz potrzeby mieszkańców, gminy, inwestorów i szukanie kompromisów.

Uczniowie wykonali na planszy mapkę swojej miejscowości/osiedla z lotu ptaka z lokalizacją najważniejszych budynków (kościół, szkoła, plac zabaw, przystanki, parkingi, zadrzewienia itd.), pokazali również miejsca, w których lubią przebywać.

Uczniowie podzielili się swoimi pomysłami dotyczącymi zagospodarowania różnych miejsc na terenie gminy.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Bliska Przestrzeń”, który dotyczy konsultacji społecznych przy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki.

12

34