KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące planowania przestrzeni w Gminie Lewin Kłodzki w dniu 9 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury

Domyślna grafika

plakat

 

W dniu 9 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowania przestrzeni z mieszkańcami Gminy Lewin Kłodzki w ramach projektu "Bliska Przestrzeń" wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.
W spotkaniu wzięło udział 31 osób z poszczególnych obrębów gminy, a spotkanie prowadził urbanista Pan Radosław Jończak. Prowadzący spotkanie omówił różnice pomiędzy studium a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wyjaśnił również na czym będzie polegała procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie.
Obecni na spotkaniu mieszkańcy zostali poinformowani, iż w najbliższych dniach zostanie opublikowana obwieszczenie o przystąpieniu gminy Lewin Kłodzki do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i tym samym możliwości składania wniosków, które dostępne będą na stronach BIP Lewina Kłodzkiego oraz Oficjalnej stronie internetowej Gminy Lewin Kłodzki.

123


Source URL: https://www.lewin-klodzki.pl/strona/848-konsultacje-spoleczne-dotyczace-planowania-przestrzeni-w-gminie-lewin-klodzki-w-dniu-9