Przejdź do treści

Wójt Gminy Lewin Kłodzki informuje o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł

Dodane przez administrator - wt., 08/11/2022 - 13:32

Kategoria

Wójt Gminy Lewin Kłodzki informuje o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236) Gmina Lewin Kłodzki realizuje sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie.

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła mają możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie 2000 zł za tonę.

Do dokonania zakupu opału w preferencyjnej cenie są uprawnione gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Gospodarstwa domowe mogą nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie w następujących transzach:

  • do końca tego roku – można będzie nabyć 1,5 tony węgla,
  • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie dotyczy osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z powyższym osoby, które chcą zakupić węgiel po cenie 2000 zł proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku o zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim przy ul. Nad Potokiem 4 w Sekretariacie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Wniosek w wersji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (za pomocą e-dowodu osobistego).

 

Załącznik (do pobrania poniżej)