74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim


ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki
tel. (74) 869 84 28, 869 84 29
fax. (74) 869 82 73
e-mail: urzad@lewin-klodzki.pl

Nr konta bankowego Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim
11 1020 5095 0000 5302 0151 4173
 
Wykaz stanowisk, numerów telefonów i adresów mailowych
w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim

Pokój Tel. zewnętrzny Nr wew. Samodzielne stanowisko Pracownicy Adres e-mail
1 74 8698 428 - Wójt Joanna Klimek-Szymanowicz wojt@lewin-klodzki.pl
2 74 8698 428 - Sekretariat Benita Sochacka-Sujewicz urzad@lewin-klodzki.pl
3 74 8698 428 3 Główny Specjalista ds. budownictwa    
4 74 8698 428 - Sekretarz Gminy Ewelina Wojtasik sekretarz@lewin-klodzki.pl
5 74 8698 428 7 Ewidencja ludności, kadry Marlena Korczyńska-Bryła so@lewin-klodzki.pl
6 74 8698 428 - Płace, ZUS Księgowość dochody Janina Adamczyk
Krystyna Janowska
place@lewin-klodzki.pl              dochody@lewin-klodzki.pl
74 8698 428 5 Podatki Windykacja, Księgowość wydatki Natalia Fugowska
Katarzyna Świtoń
podatki@lewin-klodzki.pl
wydatki@lewin-klodzki.pl
8 74 8698 428 - Kasa Janina Adamczyk place@lewin-klodzki.pl
9 74 8698 428 - Skarbnik Gminy Agata Kubuj-Orman skarbnik@lewin-klodzki.pl
10 74 8698 428 1 Opłaty komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Księgowość wydatki
Edyta Lachawiec
Agnieszka Piątkiewicz

oplaty@lewin-klodzki.pl            kmczynsze@lewin-klodzki.pl
11 74 8698 428 6 Ewidencja gospodarcza, oświata Marzena Olejarnik ewidencja@lewin-klodzki.pl
13 74 8698 428 2 Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krzysztof Pustuła rgkm@lewin-klodzki.pl
14 74 8698 428 4 Gospodarka nieruchomościami, drogi
Ochrona środowiska i rolnictwo
Andrzej Gut
Piotr Syc
nieruchomosci@lewin-klodzki.pl
srodowisko@lewin-klodzki.pl
15 74 8698 428 - Informatyk Rafał Płaski informatyk@lewin-klodzki.pl
16 74 8698474 - Biblioteka Halina Tyrawa biblioteka@lewin-klodzki.pl