74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim


ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki
tel. (74) 869 84 28, 869 84 29
fax. (74) 869 82 73
e-mail: [javascript protected email address]

Nr konta bankowego Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim
11 1020 5095 0000 5302 0151 4173
 
Wykaz stanowisk, numerów telefonów i adresów mailowych
w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim

Pokój Tel. zewnętrzny Nr wew. Samodzielne stanowisko Pracownicy Adres e-mail
1 74 8698 428 - Wójt Joanna Klimek-Szymanowicz [javascript protected email address]
2 74 8698 428 - Sekretariat Benita Sochacka [javascript protected email address]
3 74 8698 428 3 Podinspektor ds. budownictwa Izabela Bednarek budownictwo@lewin-klodzki.pl
4 74 8698 428 - Sekretarz Gminy Ewelina Wojtasik [javascript protected email address]
5 74 8698 428 7 Ewidencja ludności, kadry Marlena Korczyńska-Bryła [javascript protected email address]
6 74 8698 428 - Płace, ZUS Księgowość dochody Janina Adamczyk
Krystyna Janowska
[javascript protected email address]               [javascript protected email address]
74 8698 428 5 Podatki Windykacja, Księgowość wydatki Natalia Fugowska
Teresa Lange-Piniecka

podatki@lewin-klodzki.pl
8 74 8698 428 - Kasa Janina Adamczyk [javascript protected email address]
9 74 8698 428 - Skarbnik Gminy Agata Kubuj-Orman [javascript protected email address]
10 74 8698 428 1 Opłaty komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Księgowość wydatki
Edyta Lachawiec
Agnieszka Piątkiewicz
Ewa Szczepańska
[javascript protected email address]            
                                            [javascript protected email address]

wydatki@lewin-klodzki.pl

11 74 8698 428 6 Ewidencja gospodarcza, oświata Marzena Olejarnik
Zastępstwo: Mateusz Janas
[javascript protected email address]
13 74 8698 428 2 Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krzysztof Pustuła [javascript protected email address]
14 74 8698 428 4 Gospodarka nieruchomościami, drogi
Ochrona środowiska i rolnictwo
Andrzej Gut
Stanisław Jakubiec
[javascript protected email address]
[javascript protected email address]
15 74 8698 428 - Informatyk Rafał Płaski [javascript protected email address]
16 74 8698474 - Biblioteka Halina Tyrawa [javascript protected email address]