74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

 

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Jeleniowie

Jeleniów

Plac Spółdzielczy 49

57-343 Lewin Kłodzki

 

Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim

ul. Nad Potokiem 7

57-343 Lewin Kłodzki

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Kłodzkim

ul. Nad Potokiem 4
57-343 Lewin Kłodzki
Tel. 74 8698 172

 

Stowarzyszenie Obywatelskie "Kulturalny Zakątek"

ul. Nad Potokiem 11

57-343 Lewin Kłodzki

 

"Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jerzykowice Wielkie"

Jerzykowice Wielkie 28

57-343 Lewin Kłodzki

 

Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej "Zdroje"

Jarków 9

57-343 Lewin Kłodzki

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bursztyn”

ul. Kościelna 1
57-343 Lewin Kłodzki