74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

 

Wiadukt kolejowy

Wiadukt kolejowy - jeden z największych i najładniej wkomponowany w otoczenie wiaduktów Dolnego Śląska został wybudowany przez włoskich inżynierów. Długi na 120 metrów i wysoki na 27 m pięknym łukiem wpisuje się w panoramę miejscowości i stanowi jeden z najczęściej fotografowanych obiektów.

W grudniu 2013 roku po kilku latach przerwy wznowiono połączenia kolejowe z Kłodzka do Kudowy – Zdroju. Podróż do Lewina Kłodzkiego jest prawdziwą przyjemnością dla podróżnych, gdyż linia kolejowa biegnie malowniczą trasą, w tym około pół kilometra pod masywem Grodźca, w okolicy Kulina Kłodzkiego.


 

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim


Pierwsze wzmianki o Kościele pochodzą z 1340 roku. Na przestrzeni lat kościół był wielokrotnie przebudowywany. W 1681 roku strop nad prezbiterium zastąpiono sklepieniem łukowym, w 1697 roku podwyższono wieżę kościoła. W roku 1714 odnowiono fasadę kościoła, a w 1729 roku wybudowano z inicjatywy lewińskich kupców płóciennych (głównie Georga Stanke) dwukondygnacyjną przybudówkę przy prezbiterium, zawierającą w przyziemiu zakrystię, a na piętrze oratorium przeznaczone dla władz miejskich, kolatorów i lewińskiego kupiectwa.

Można tu znaleźć wątki gotyckie, renesansowe i barokowe. W bogatych wnętrzach zobaczymy renesansowy ołtarz z 1618 roku, renesansową ambonę z 1620 roku, boczny ołtarz pod wezwaniem dzieciątka Jezus (Freundschaft Christi) ufundowany przez radcę handlowego króla Prus Fryderyka Wielkiego – Ignatza Straucha z 1772 roku.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W LEWINIE KŁODZKIM

WNĘTRZE KOŚCIOŁA W LEWINIE

 

 

Kościół św. Trójcy w Jeleniowie

Dawna kaplica a obecnie kościół, utrzymany jest w stylu wczesnego baroku końca XVII wieku. Kościół reprezentuje najprostszy typ przestrzenny budynku sakralnego, ma symetrycznie i osiowo ukształtowany rzut z dwiema symetrycznymi przybudówkami przy prezbiterium. Architektura kościoła, choć skromna, wykazuje starania jej miejscowego budowniczego nawiązujące do okazałych fasad ówczesnych świątyń miejskich. Niewykluczone, że pierwotnie nisze w fasadzie były puste, ale można przyjąć, iż mogły być wypełnione, podobnie jak dziś, wizerunkami świętych wyciętymi z desek (dla oszczędności) i malowidłami. Kościół po 1945 roku był w znacznym stopniu zniszczony. Odbudowano go w latach 1948-1950 i remontowano w latach 1978 oraz 2012.

 

 

Kaplica św. Jana Nepomucena

Kaplica powstała w latach 1727 – 1730 z inicjatywy młynarza Dawida Walke z Jawornicy, który przeznaczył na jej budowę 300 guldenów. Jego to inicjały DW oraz data fundacji 1727 umieszczone zostały nad wejściem do kaplicy. Zbudowano ją na podarowanej przez miasto Lewin parceli leśnej, na rozwidleniu dróg wiodących do Taszowa i Kotła oraz dalej do Czech. W miejscu tym kronikarz czeski Hajek umiejscowił spalenie czarownicy Brodki Duchacz w roku 1345. Kaplica powstała jako wotywna, w podzięce za uzdrowienie ciężko chorej 20 letniej córki fundatora.


PIĘKNE WNĘTRZE KAPLICY

 

Kalwaria w Lasku Miejskim

Na północnym stoku wzniesienia sąsiadującego z kaplicą św. Jana Nepomucena w Lasku Miejskim znajdziemy KALWARIĘ. Jest to 15 kapliczek wykutych z piaskowca. Na 14 metalowych płytach przedstawione są męki Pana Jezusa, a w ostatniej umieszczono figurkę Jezusa Zmartwychwstałego. Na stoku za kaplicą można zwiedzić kompletną (to unikat) Drogę Krzyżową, powstałą w 1894 r. Ufundował ją pustelnik Benedikt Seidel, strażnik kaplicy mszalnej św. Jana Nepomucena stojącej obok. Stacje Drogi Krzyżowej opisane są w językach trzech narodów żyjących dawniej i obecnie na tych ziemiach: czeskim, niemieckim i polskim.


 

Figura Św. Jana Nepomucena

W rynku znajdziemy figurę Św. Jana Nepomucena, którą ufundował w roku 1717 Georg Stanke syn Adama. Figurę wykonał Johan Gorge Siegel. Na płycie położonej na bogato zdobionym cokole ustawiono figurę świętego  i cztery postacie putt z jego atrybutami. W 2008 roku figura została odrestaurowana z funduszy Konsulatu Niemieckiego we Wrocławiu i środków Gminy Lewin Kłodzki. Prace renowacyjne wykonało Przedsiębiorstwo Konserwacji Rzeźby i Rzemiosła Artystycznego z Wrocławia, na zlecenie Uniwersytetu w Marburgu. Odnaleziono czwartą z putt (uszkodzona bez główki), wykonawcy udało się ją zrekonstruować i powróciła na swoje miejsce na postumencie. Teraz cieszy oczy mieszkańców i gości jako jeden z wielu zabytków sztuki sakralnej.

 

Kaplica w Jerzykowicach Małych

Kaplica, jako budowla o nieotynkowanych ścianach murowanych z kamienia, wzniesiona została zapewne w II połowie XVIII wieku. Na taki czas powstania mogą wskazywać formy stylistyczne kamiennej rzeźby z przedstawieniem typu Pieta, znajdującej się w jej wnętrzu. Rzeźba wykonana jest z szarego piaskowca.
Elementy wyposażenia kaplicy są cennymi przykładami sztuki sakralnej, prezentującej poziom i możliwości twórcze warsztatów śląskich II połowy XVIII i początku XIX wieku. Budynek kaplicy plasowany jest wśród najprostszych budowli o cechach zanikającego baroku.

 

Ogród Japoński w Jarkowie

Ogród powstał w 1980 roku. Jego twórcami są Państwo Edward i Lucyna Majcher, laureaci licznych nagród. Projekt zagospodarowania terenu i wszystkie prace właściciele wykonali sami. W ogrodzie znajduje się kilkaset roślin, kamienne rzeźby, kaskady i zbiorniki wodne. Jest to jeden z dwóch ogrodów japońskich w Polsce (po wrocławskim) udostępnionych turystom do zwiedzania. W 2000 roku ogród otrzymał nagrodę miesięcznika „Ogrody”.
Zyskał również uznanie gości z Japonii, ambasador Japonii podarował twórcom ogrodu piękne drzewko bonsai.

 


 


Ogród jest otwarty od maja do końca września, codziennie od 10:00 do 16:00.
Kontakt:
Jarków 11
tel. 74 813 99 41

Aronia i Muzeum Aniołów

W Jarkowie znajduje się największa w tym rejonie plantacja aronii. Na powierzchni 20 ha rośnie ponad 40 tysięcy krzewów. Działa tu rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne Anny i Mirosława Lech, w którym można nabyć liczne produkty z aronii m.in.: sok z aronii, aroniową bombę (polecaną dla zapracowanych i zmęczonych), dżemy, konfitury, syropy, nalewki, herbatki.
Muzeum Aniołów to kolekcja ponad 1000 eksponatów wykonanych  drewna, metalu, z bursztynu, kamienia. Część znajduje się w znaczkach, kartkach, książeczkach, kalendarzykach, w rysunkach Andrzeja Mleczki.


Godziny otwarcia: pn – nd 10:00 – 18:00
Jarków 9
57-343 Lewin Kłodzki
tel. 74 8698 969
kom. 502 240 600
e-mail: biuro@ekoaronia.pl

Gomole (Homole)

Ruiny zamku (fragment wieży) z końca trzynastego wieku, opuszczony w połowie XVII wieku powoli popadał w ruinę. Zbudowany z czerwonego krzemienia ze spoiną wapienną. Mury zamku mają ok 2 m grubości, a wieża 10 m wysokości i 3 m średnicy. Zamek stoi na szczycie foremnego kopiastego pagórka (733 m). Błędnie nazwany "Zamkiem Lewińskim" w czasach swej świetności strzegł przełęczy "POLSKIE WROTA" i przebiegającego w pobliżu traktu handlowego. Trakt istniał już wcześniej, była to jedna z odnóg szlaku bursztynowego wiodący od Rzymu nad Bałtyk, a później, w okresie powstawania państwa Przemyślidów ważny szlak komunikacyjny z Pragi na Śląsk. Podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w 1962 roku, na podstawie zachowanego fragmentu wieży zamkowej, szczątków ceramiki oraz odkrytej pod dwumetrową warstwą gruzu podziemnej komnaty o wymiarach 4 na 5 m przykrytej kolebkowym sklepieniem ustalono datę powstania budowli na połowie XIII wieku.


 

Ośrodek buddyjski Drophan Ling

W Darnkowie, na granicy z Parkiem Narodowym, na łagodnym zboczu wzgórza, znajduje się otoczony lasami ośrodek Związku Buddyjskiego Khordong. W 1995 roku dwóch członków sanghi podarowało w prezencie urodzinowym J. Św. Czime Rigdzinowi Rinpocze kilka hektarów ziemi z siedliskiem w Darnkowie. Rinpocze, który urodził się i wykształcił w Tybecie, po przyjeździe do Darnkowa powiedział, że ten kawałek ziemi jest bardzo podobny do miejsca w Tybecie, gdzie Nudan Dordże założył swój pierwszy klasztor. Rinpocze przekazał ziemię Związkowi Khordong w Polsce z życzeniem, aby powstał tu ośrodek medytacyjny i centrum odosobnień, gdzie rozwijałaby się buddyjska tradycja Dziangter i Khordong.

Od 1998 roku odbywają się w Darnkowie kursy medytacyjne i ceremonie religijne, prowadzone przez nauczycieli buddyjskich. Corocznie podczas ceremonii ofiarowania lampek maślanych, zapalane jest 111.111 lampek w intencji pokoju na świecie. W 2007 roku główna sala medytacyjna gompy została ozdobiona przepięknymi, tradycyjnymi malowidłami buddyjskimi wykonanymi przez malarzy z Bhutanu. Gompa w Darnkowie jest, jak dotąd, jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce i jednym z niewielu w Europie. Każdego roku do ośrodka Drophan Ling (co po tybetańsku znaczy "pożytek dla wszystkich") przyjeżdża kilkaset osób by praktykować nauki Buddy.

 

Galeria Sztuki Chata w Kotle

W 2012 roku właściciele domu nr 1 w Kotle, tuż przy granicy państwa, utworzyli, jak sami mówią, "przydrożną" galerię sztuki. Prezentowane są w niej przede wszystkim prace artystów miejscowych: malarstwo Wojciecha Bednarka, rzeźby i malarstwo Stanisława Walickiego z Jerzykowic Małych, oraz malarstwo Pawła Górskiego z Taszowa.
W 2013 roku w Kotle odbyła się I edycja Festiwalu Brodki Duchacz. Imprezę odwiedziło ponad 50 gości, w tym kilku  przedstawicieli instytucji kultury.  Zaprezentowano kilkadziesiąt obrazów, rzeźb, fotografii i wyszywanek. Atrakcją festiwalu było autorskie przedstawienie pt. Sen nocy letniej w Kotle, czyli historia Czarownicy Brodki Duchacz.