74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody na terenie Gminy Lewin Kłodzki w dniu 10 października 2019 r.

wtorek, 08 października 2019