74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Zawiadomienie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o sprostowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

piątek, 09 sierpnia 2019