74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego

wtorek, 09 lipca 2019