74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Kłodzku informuje o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi

środa, 16 stycznia 2019