74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

OGŁOSZENIE, w dniu 31.12.2018 r. Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim będzie czynny od 7:00 do godz. 14:00

poniedziałek, 31 grudnia 2018