74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki

środa, 17 października 2018

Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki

Wójt Gminy Lewin Kłodzki informuje, że w roku 2018 usunięto w ramach zadania pn. "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - III etap" 18.920 Mg wyrobów azbestowych. To dwukrotnie więcej niż zakładano.

Zadanie usuwania azbestu z terenu gminy zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.