74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

czwartek, 13 września 2018