74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego OSP Lewin Kłodzki

piątek, 22 czerwca 2018

W dniu 19 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Lewin Kłodzki Pani Joanna Klimek-Szymanowicz przekazała przedstawicielowi jednostki OSP z terenu Gminy Lewin Kłodzki sprzęt ratownictwa medycznego zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Zakupiono dwa wysokiej klasy defibrylatory oraz skrzynkę na defibrylator z modułem do ogrzewania do stosowania na zewnątrz.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa dolnośląskiego do składania wniosków w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.


W dniu 20 kwietnia 2018 r. została podpisana we Wrocławiu umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Lewin Kłodzki zakupiła dwa nowoczesne defibrylatory  oraz skrzynkę na defibrylator za kwotę 10 839 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 10 730,61 zł, zaś wkład własny do projektu to tylko 108,39 zł.