74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Wzór zapytania ofertowego oraz unieważnienia postępowania ofertowego dla grantobiorców projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez...”

piątek, 22 czerwca 2018

Ważne dla Grantobiorców projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Instalacja fotowoltaiki i kolektorów słonecznych krok po kroku
Instalacja pomp ciepła i kotłów na biomasę_krok po kroku


Zgodnie z § 7 procedury grantowej Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców (…) Grantobiorca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku).

Lista wykonawców znajduje się tutaj.


W związku z tym poniżej znajdują się wzory zapytań ofertowych, które muszą być wykorzystywane w czasie realizacji grantu.

Zapytanie na fotowoltaikę (pobierz, pobierz, pobierz .ZIP)
Zapytanie na kolektory słoneczne (pobierz, pobierz, pobierz .ZIP)
Zapytanie na pompę CO+ CWU (pobierz, pobierz, pobierz .ZIP)
Zapytanie na pompę CWU (pobierz, pobierz, pobierz .ZIP)
Zapytanie na pompę gruntową CO+CWU (pobierz, pobierz, pobierz .ZIP)
Zapytanie na kocioł na biomasę (pobierz, pobierz, pobierz .ZIP)
Wzór unieważnienia postępowania ofertowego (pobierz)

AKTUALIZACJA 19.02.2018 roku i 28.03.2018 roku

W związku z udzieloną zgodą przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą na zmianę niektórych parametrów technicznych instalacji fotowoltaiczny, kolektorów, pomp CO+CWU i pomp CWU zmiany uległy formularze zapytania ofertowego.

Poniżej znajdują się prawidłowe oraz zmieniona procedura realizacji projektu grantowego [KLIK]

Zapytanie ofertowe na fotowoltaikę (pobierz .DOC, pobierz .PDF)
Zapytanie ofertowe na kolektory (pobierz .ZIP, pobierz .DOC, pobierz .PDF)
Zapytanie ofertowe na pompę CO (pobierz .ZIP, pobierz .DOC, pobierz .PDF)
Zapytanie ofertowe na pompę CWU po zmianach (pobierz .ZIP, pobierz .DOC, pobierz .PDF)
Zapytanie ofertowe na pompę gruntową CO+CWU (pobierz .PDF)
Zapytanie ofertowe na kocioł na biomasę (pobierz .ZIP, pobierz .DOC, pobierz .PDF)
Notatka wykonawca (pobierz .DOC, pobierz .PDF)
Unieważnienie postępowania ofertowego (pobierz .DOC, pobierz .PDF)

W razie pytań służymy pomocą: 74 8698 428 w. 4, osobiście Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Lewinie Kłodzkim - Damian Chmielewski, pokój nr  14 lub e-mail: srodowisko@lewin-klodzki.pl