74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Przedłużenie terminu składania uwag i wniosków do projektu uchał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzania na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

wtorek, 10 października 2017