74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Nabór firm wykonawczych w projekcie “Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

środa, 04 października 2017

Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace polegające na budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Lewin Kłodzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne w ramach projektu:

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Oferta Wykonawcy może dotyczyć budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej, wykorzystujących OZE (energię słoneczną, energię cieplną zawartą w powietrzu oraz biomasę). Oferta może zatem dotyczyć budowy i montażu: instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, instalacji pompy powietrznej c.w.u., instalacji pompy powietrznej c.o. i c.w.u., instalacji kotła na biomasę.

Szczegóły zawarte będą w wytycznych dla wykonawców instalacji OZE, które znajdują się poniżej.

Wytyczne dla wykonawców (.DOCX Ms Word)

Zgłoszenie wykonawcy PV (.DOCX Ms Word)

Zgłoszenie wykonawcy solary (.DOCX Ms Word)

Zgłoszenie wykonawcy pompa cwu (.DOCX Ms Word)

Zgłoszenie wykonawcy kocioł na biomasę (.DOCX Ms Word)

Zgłoszenie wykonawcy - pompy c.o. c.w.u powietrz. (.DOCX Ms Word)