74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Badania Mammograficzne 3 sierpnia 2017 przy Urzędzie Gminy ul. Nad Potokiem 4

piątek, 28 lipca 2017