74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Informacja od Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

poniedziałek, 19 czerwca 2017

INFORMACJA O DNIU OTWARTYM

 W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

W WAŁBRZYCHU PRZY UL. ADAMA PŁUGA 12

W DNIU 21 CZERWCA 2017 R. W GODZINACH 9:00 – 15:00

 

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowego wzoru karty do głosowania w wyborach samorządowych.

W tym dniu będzie można również uzyskać informacje na temat sposobu głosowania, ważności oddanego głosu, praw wyborców wynikających z przepisów Kodeksu wyborczego, a także uprawnień wyborców niepełnosprawnych.

 

 

                                                                                  p.o. Dyrektora Delegatury

                                                                                   /-/ Joanna Kazanowicz